Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej?

1. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie potwierdzona za zgodnością z oryginałem (inne orzeczenia np.: z KRUS, ZUS itp. nie są honorowane)

2.Kserokopia dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub odpisu aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej,

  • aktualna fotografia 3,5cm x 4,5cm
  • dowód wniesienia opłaty 25zł,  opłata w kasie Starostwa

 

Powrót