Instrukcje załatwiania spraw

Sposób i miejsce składania dokumentów

  • Osobiście - dokumenty kierowane do Starostwa Powiatowego należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) w godzinach pracy urzędu.
  • Za pośrednictwem poczty - Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Instrukcje załatwiania spraw