Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Starosta Lubelski zawiadamia o wszczęciu z dniem 3 sierpnia 2016 r. postępowania z wniosku PGE Dystrybucja S.A.

03-08-2016

                                                                                 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 – 2 i 4 – 7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Starosta Lubelski zawiadamia o wszczęciu z dniem 3 sierpnia 2016 r. postępowania z wniosku  PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Kalinówka, gmina Głusk, oznaczonej jako działka nr 281/10 (obr. 7 Kalinówka), w związku z przebudową  i rozbudową sieci elektroenergetycznej przez PGE Dystrybucja S.A. W obszarze działki nr 281/10 zaplanowano budowę linii kablowej SN z kanalizacją światłowodową oraz linii kablowej nn o łącznej długości 62 m. Obszar zawnioskowany do ograniczenia stanowi pas terenu o szerokości 1 m i długości 62 m biegnący wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki.

Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W ewidencji gruntów jako samoistni posiadacze działki nr 281/10 figurują Konstanty Sawicki, Stefan Sawicki, Dariusz Sim, Krzysztof Sim, Julianna Szatan, Stefan Wdowiak, Zofia Żuchnik i Weronika Żywna. Z ustaleń tut. Urzędu wynika, że Konstanty Sawicki, Stefan Sawicki, Stefan Wdowiak, Zofia Żuchnik i Weronika Żywna nie żyją. Dla nieruchomości  nie założono księgi wieczystej.

Po zamieszczeniu ogłoszeń o zamiarze wszczęcia niniejszego postępowania i upływie wyznaczonego 2-miesięcznego terminu nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

 

Pobierz ogłoszenie o wszczęciu postęowania [plik PDF, rozmiar  52 KB]

Powrót