Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Projekt - Lubelska Akademia Fundraisingu - nowy zawód dla osób niepełnosprawnych

27-01-2014

Lubelski Ośrodek Samopomocy informuje o realizacji projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych z Lubelszczyzny.

 

Projekt jest realizowany w okresie grudzień 2012 - wrzesień 2014. W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz staże zawodowe.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny !!!

Planowany termin rozpoczęcia i miejsce najbliższych zajęć:

przełom styczeń / luty 2014 r. – Lublin

Zgłoszenia do 27 stycznia 2014 r.

Grupa docelowa:

Osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku 50+, mające orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki lub umiarkowany) z terenu województwa lubelskiego.

 

Kontakt:

Lubelski Ośrodek Samopomocy

ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin

tel./faks: +48 81 743 66 13, laf@los.lublin.pl

wejście bezpośrednio z chodnika

www.los.lublin.plv

www.laf-los.pl

Powrót