Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie - konkurs na przeprowadzenie szkoleń

06-09-2019

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla łącznie 14 uczestników projektu nr RPLU.11.1.00-06-0160/17 „Praca szansą na samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 września 2019 r. godzina 10:00

 

Załączmniki:

Ogłoszenie [plik pdf,  293KB]

Uchwała [plik pdf,  375KB]

Wzór oferty [plik pdf,  267KB]

Powrót