Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje społeczne

05-07-2017

BIURO PROJEKTOWE:
PLATEA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
 
działając w imieniu
ZARZĄDU POWIATU LUBELSKIEGO
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
niniejszym zaprasza mieszkańców na
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Które odbędą się 12 lipca 2017 roku od godziny 16:00
w Gminnym Ośrodeku Kultury i Sportu w Jastkowie z/s w Dąbrowicy
Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice
 
przeprowadzane w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
 
„BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2211L OD DR. 17 – DĄBROWICA
 – KOL. DĄBROWICA”
zapoznaj się z projektem
 
Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag w celu przejęcia przez zespół projektowy optymalnych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowych rozwiązań projektowych.
 
Informacje będą dostępne są na stronach internetowych od 06.07.2017 roku: http://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow http://zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl w zakładce aktualności https://jastkow.pl lub w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce (parter, pokój nr 4).
Uwagi do projektu można będzie wnosić w formularzu dostępnym na w/w stronach internetowych lub siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach do dnia 24.07.2017r.
 

 

 

 

 

 

Powrót