Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja z dn. 29 marca 2018 r. nr IGM.6821.31.2017.MR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 645/1, 648/7, 867/1 i 1133 (obręb 6 – Gałęzów)

29-03-2018

Powrót