Powiatowy Program Profilaktyczny

Zdjęcie Artykułu

Szkolimy się z zakresu odpowiedniego „zarządzania” emocjami u dzieci i młodzieży

Każdy człowiek przeżywa różne emocje i uczucia. Są to reakcje organizmu i psychiki na sytuację, w której się znajdujemy. Pewne uczucia są dla nas przyjemne, a inne przykre. Nie możemy podzielić emocji na dobre i złe, emocje nie podlegają ocenie moralnej. Możemy oceniać zachowania, które podejmujemy pod wpływem emocji.

Emocje przyjemne (radość, nadzieja, ulga, spokój) to takie, które chcielibyśmy przeżywać częściej. Emocji przykrych (smutek, złość, rozczarowanie, żal, gniew) chcielibyśmy unikać, jednak są one nam bardzo potrzebne. Dają nam informację co jest dla nas ważne, jakie są nasze niespełnione potrzeby. Aby emocje dobrze nam służyły warto nauczyć się je rozpoznawać, nazywać oraz wyrażać w sposób, który nie rani innych osób. Rozpoznawanie uczuć oraz jasne komunikowanie innym swoich uczuć i oczekiwań, zwiększa szansę na zaspokojenie potrzeb na drodze współpracy.
 
Warsztaty pn. „Instrukcja obsługi gniewu – jak go wykorzystać nie niszcząc siebie i innych” zostały zorganizowane w dniach 26 i 30 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018-2021” realizowanego przez Powiat Lubelski.
 
Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia dot. m. in. znaczenia uczuć w życiu człowieka, fizjologicznych komponentów gniewu, reduktorów fizjologicznych reakcji, interpretacji sytuacji dla pojawienia się uczucia gniewu, analizy skutków niekontrolowanej ekspresji uczucia gniewu, komunikatu zawierającego informację o potrzebach oraz oczekiwaniach w stosunku do drugiej osoby. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią dr hab. Beatę Parysiewicz, Profesor KUL z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Panią Dorotę Sieńko-Gładysz z Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE".
 
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele gminnych i powiatowych placówek oświatowych, Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka i domów pomocy społecznej z terenu powiatu lubelskiego.
 
Powrót