Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna
Lubelszczyzna od wieków szczyci się mianem pomostu łączącego Wschód z Zachodem Europy.

Wpisując się w tę tradycję Powiat Lubelski niemal od początku swojego istnienia buduje partnerskie stosunki z lokalnymi społecznościami zarówno naszych wschodnich, jak i zachodnich sąsiadów.
Współpraca zagraniczna