Ochrona zdrowia - Jednostki

Zdjęcie Artykułu

SPZOZ Nr 1 w Bełżycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce

tel.: 81-516-29-26,
fax: 81-516-29-24
Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach jest kompleksowe zabezpieczenie potrzeb leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych z zakresu lecznictwa otwartego oraz pomocy doraźnej na wysokim poziomie jakościowym i technologicznym dla pacjentów. Siedzibą Zakładu jest miasto Bełżyce.

Obszarem działania Zakładu jest: Miasto i Gmina Bełżyce, Gmina Borzechów, Gmina Niedrzwica Duża i Gmina Wojciechów.

Zakład skupia się na działaniu w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym łącznie z rehabilitacją leczniczą i programami profilaktycznymi oraz ratownictwie medycznym.

W skład zakładu wchodzą:
  1. Jednostki organizacyjne udzielające całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej:

  • Szpital Powiatowy im. Dr W. Oczki w Bełżycach, gdzie funkcjonuje oddziały:
- Chorób Wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej,
- Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy,
- Oddział Chirurgiczny Ogólny z pododdziałem intensywnej opieki pooperacyjnej,
- Blok Operacyjny,
- Oddział Pediatryczny,
- Oddział Rehabilitacji,
- Izba Przyjęć,

  • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
  1. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

a) Miejski Ośrodek Zdrowia w Bełżycach,
b) Gminne ośrodki zdrowia: Niedrzwica Duża, Borzechów, Wojciechów,
c) Wiejskie ośrodki zdrowia: Krężnica Okrągła, Radawczyk, Niedrzwica Kościelna, Kłodnica Dolna, Szczuczki,
d) Punkt Lekarski w Palikijach,
e) Nocna i świąteczna opieka medyczna
  1. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego:

1. Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu
a) zespół wyjazdowy Specjalistyczny
b) zespół wyjazdowy Podstawowy
c) zespół transportu sanitarnego
  1. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

1. Dział Ambulatoryjnych Świadczeń Medycznych i Diagnostyki: a) poradnie specjalistyczne, Bełżyce, ul. Lubelska 90
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- Poradnia Urologiczna,
- Poradnia Rehabilitacyjna.
b) poradnie specjalistyczne, Bełżyce, ul. Bednarska 2
- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Poradnia Reumatologiczna,
- Poradnia Dermatologiczna,
- Poradni Neurologiczna,
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Poradnia Okulistyczna,
- Poradnia Zdrowia Psychicznego,
- Poradnia Medycyny Pracy,
c) pracownie fizjoterapii:
- Bełżyce, ul. Lubelska 90,
- Niedrzwica Duża,
- Borzechów,
d) pracownie diagnostyki obrazowej:
- Bełżyce, ul. Lubelska 90,
- Bełżyce, ul. Bednarska 2,
e) pracownia diagnostyki laboratoryjnej, Bełżyce, ul. Lubelska 90.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej zakładu: www.spzoz1belzyce.bip.lublin.pl
Powrót