Ochrona zdrowia - Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zakon Rycerski z Turyngii z pomocą bychawskiemu szpitalowi

29-07-2019

24 lipca br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie otrzymał pomoc rzeczową od Zakonu Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii.

Zakon powierzył 31 specjalistycznych łóżek, w tym 10 sterowanych elektrycznie, drobny sprzęt i odzież medyczną. Wyposażenie przekazał wielki mistrz Zakonu J. E. Klaus Blos, który po zapoznaniu się z bychawską placówką obiecał kontynuację akcji pomocy dla szpitala.
 
W uroczystości przekazania darów udział wzięli Wicestarosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Anna Matraszek – Furtak, Pan Waldemar M. A. Kuna-Kwieciński, Inspektor ds. Ochrony Zdrowia w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, Magdalena Toporowska-Lebiocka, pracownicy szpitala oraz zaproszeni goście.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Waldemara M.A. Kuny-Kwiecińskiego, który pełnił rolę tłumacza podczas uroczystości w SPZOZ w Bychawie. Jego zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do uświetnienia powyższego wydarzenia.
 
Wicestarosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski uważa, że powierzone dary stanowić będą dużą pomoc ze względu chociażby na sytuację ekonomiczno-finansową w jakiej obecnie znajduje się Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Dzięki dostawie między innymi specjalistycznych łóżek poprawią się warunki pobytu pacjentów na oddziale internistycznym, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Dzięki takiej inicjatywie pomoc otrzymuje nie tylko szpital, pacjenci i pracownicy Zakładu, ale również całe środowisko lokalne, którym sytuacja szpitala w Bychawie nie jest obojętna.
 
Zakon Rycerski Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii działając w duchu tradycyjnych cnót rycerskich, takich jak uczynność, humanitaryzm, sprawiedliwość, wierność i hojność wobec biednych, stara się też wypełniać tradycyjne obowiązki rycerskie, o których we współczesnym świecie już zapomniano. Mottem Zakonu jest łacińska dewiza Providebit Deus.jest uznawany
 
Z racji swego statusu zakonu szpitalnego i rycerskiego od 1995 roku Zakon w ramach swojego programu szpitalnego, wysyłał paczki z pomocą humanitarną do Jugosławii, Malty, Polski, Rumunii, Rosji, Chorwacji oraz na Węgry i Ukrainę.
 
Od 2018 roku kieruje również pomoc humanitarną do polskich ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, parafii i organizacji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.
 
 
Powrót