Ochrona zdrowia - Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowe karetki w SP ZOZ

11-12-2019

W dniu 10 grudnia br. o godzinie 13 00 odbyło się uroczyste przekazanie ambulansu ratunkowego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wysokiem.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska, Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych  Pracodawców Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie Andrzej Strawa oraz Ks. Zbigniew Cąkała, który dokonał poświęcenia nowego pojazdu.                 
 
Z początkiem września  br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie uzyskał dodatkowe środki w wysokości 400 tys. zł jako dotację celową udzieloną przez Ministra Zdrowia z Rządowego Programu Wymiany Ambulansów. Dotacja ta przeznaczona została na wymianę ambulansu w Gminie Wysokie. Powiat Lubelski przekazał na ten cel dotację w wysokości 5 tys. zł.  Nowy ambulans ratunkowy jest niezwykle ważnym elementem w kompleksowym spojrzeniu na rozwój opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Wysokie i okolic, a co za tym idzie z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego ratowania zdrowia lokalnej społeczności. Nowa karetka obsługuje transport w podstawowej opiece zdrowotnej, a także jest zabezpieczeniem transportu międzyszpitalnego do innych szpitali na terenie Województwa Lubelskiego.
Powrót