Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

Zdjęcie Artykułu

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ TWOJĄ MĄDROŚCIĄ

03-03-2020

VIII Powiatowa Konferencja Szkół Branżowych pn. „Zawód z przyszłością Twoją mądrością” w ramach kampanii” „Zawodowy strzał w 10!” odbyła się 27 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach. Każdego roku spotkanie takie ma miejsce w innej szkole, której Powiat Lubelski jest organem prowadzącym. W ubiegłym roku gościł nas Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

Konferencja skierowana była do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych w celu prezentacji oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, podkreślając jak ważny jest wybór szkoły ponadpodstawowej i jaki ma ona duży wpływ na start w dorosłe życie.
 
W konferencji udział wzięli Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, Wicekurator Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak, Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Elżbieta Denejko, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie Anna Matraszek-Furtak, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Bożena Ćwiek, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Joanna Kaznowska, oraz Radni Rady Powiatu w Lublinie w osobach: Zbigniew Bernat, Grzegorz Widelski i Andrzej Kłapeć. Swoją obecnością zaszczycili również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Prezes Oddziału Powiatowego Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Janusz Różycki, Dyrektor PUP w Lublinie Grażyna Gwiazda, Dyrektor PCPR w Lublinie Jacek Figarski, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Lublinie Iwona Skibińska-Fabrowska, a także dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek kształcenia specjalnego z terenu Powiatu Lubelskiego.
 
Liczne grono uczestników świadczy o ogromnym zainteresowaniu tematyką szkolnictwa branzowego. W konferencji udział wzięło ok. 300 uczniów m. in. ze Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej z Niemiec, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie, Szkoły Podstawowej im. Karola Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej. Dla młodzieży przygotowane były liczne atrakcje m. in. pokazy umiejętności zawodowych – ścieżka zawodów, konkursy tematyczne z nagrodami, młodzieżowy start-up, a swoim doświadczeniem podzielili się również przedsiębiorcy z terenu Powiatu Lubelskiego.
 
Doradca zawodowy Piotra Dziurda w swoim wystąpieniu pn. „Jak mądrze wybrać zawód swojej przyszłości” przedstawił etapy planowania kariery zawodowej, oraz sposoby weryfikacji swoich predyspozycji do wykonywania wymarzonego zawodu.
 
Konferencję uatrakcyjniły stoiska wystawiennicze szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespół Szkół zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli i Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. Młodzież miała możliwość uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkół, kierunków kształcenia, a także spróbowania przysmaków przygotowanych przez uczniów. Uczestnicy konferencji mogli porozmawiać z samymi nauczycielami oraz uczniami. Swoje stoiska wystawiennicze zaprezentowali również Kuratorium Oświaty w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Narodowy Bank Polski.
 
Każdy uczestnik spotkania otrzymał publikację wydaną specjalnie na tę okazję zawierającą wszystkie najważniejsze informacje na temat bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubelski na rok 2020/2021. Informator zawiera zawody, proponowane rozszerzenia programów nauczania i innowacje, których nauczamy na poziomie liceum, technikum i szkół branżowych I i II stopnia, a także najciekawsze wydarzenia i sukcesy naszych uczniów.
 
Wszystkim uczestnikom klas 8 życzymy trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zachęcamy do podjęcia nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
Powrót
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego