Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach zaprasza w swoje progi

25-03-2019

W urokliwej dolinie rzeki Bystrzycy – dawniej zwanej „Lubelską Szwajcarią”, na terenie gminy Strzyżewice, leży jedna z najstarszych w regionie placówek oświatowych – Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

Szkoła istnieje od 1963 r. Jej wiodące kierunki kształcenia związane są rolnictwem, ale cały czas wzbogacamy ofertę edukacyjną. Staramy się, aby kształcić w zawodach, które mają przyszłość.
 
W szkole zawsze wiele się dzieje, organizowanych jest mnóstwo imprez, akcji i różnego typu warsztatów, np. Dzień Chłopaka, Dzień Patrona, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Wigilie Klasowe. Każda ważna uroczystość jest przez nas upamiętniana w formie akademii. Uczniowie zainteresowani literaturą biorą udział w spotkaniach autorskich, spektaklach. Prowadzimy zajęcia z młodzieżą z zagranicy, przeprowadzamy warsztaty m. in. językowe, tworzenia ozdób świątecznych, florystyczne. Nasi uczniowie bardzo aktywnie biorą udział w akcjach charytatywnych m. in. DKMS, honorowego krwiodawstwa, „Góra grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Sprzątanie świata”.  Angażują się w przedsięwzięcia lokalne takie jak: Olimpiada przedszkolaka, Paczka dla Szymka, Dożynki gminne i powiatowe, pomoc dla Seniora. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami m. in. ze znanymi lubelskimi hotelami, Komendą Miejską Policji w Lublinie, Samorządowym Przedszkolem Publicznym w Piotrowicach, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bychawie, Powiatowym Centrum Edukacji Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w Lublinie, Gminną Biblioteką w Strzyżewicach. Bardzo często uczniowie naszej szkoły przygotowują cateringi i obsługują gości poza murami szkoły.
 
Dysponujemy bogato wyposażonym internatem przygotowanym do przyjęcia około 100 wychowanków, którzy mogą zamieszkać w pokojach 3, 4 i 5 – osobowych z łazienkami  i WC. Zapewniamy całodobową opiekę i wyżywienie oraz możliwość korzystania z sali multimedialnej, aneksu kuchennego, świetlicy, sali gimnastycznej i siłowni.
 
W naszej placówce realizujemy wiele projektów i programów unijnych, np. Erasmus + - „Europejscy zawodowcy”, „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”, „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”, „Stop wypadkom na drodze”, „Młody erudyta”, „Narodowy program zdrowia”,  „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Udział w tych projektach poszerza umiejętności zawodowe dające uprawnienia m. in.  baristy, florysty, obsługi wózka widłowego, kasy fiskalnej,  drona. Ponadto uczniowie mogą zrobić bezpłatnie prawo jazdy kat. B oraz B+E, T oraz kurs chemizacyjny.
 
Atutami naszej szkoły są: praktyki zawodowe odbywane w Polsce, we Włoszech (Spoleto) i Portugalii (Barcelos). Przed nimi uczniowie uczestniczą w kursach języka angielskiego, na których poszerzają umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym. Dodatkowo organizowane są liczne wyjazdy edukacyjne, m.in. na targi samochodowe, maszyn rolniczych, do salonów samochodowych, hoteli, gospodarstw agroturystycznych. Wielu uzdolnionych naszych podopiecznych bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, m. in. w konkursach recytatorskich, plastycznych, BHP, wiedzy o patronie, olimpiadach: OWIUR, wiedzy hotelarskiej, techniki samochodowej, turystyczno-krajoznawczej.
 
Szkoła dysponuje znakomitą bazą sportową, nowoczesną siłownią w budynku i na wolnym powietrzu, pełnowymiarową salą gimnastyczną. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w profesjonalne pomoce dydaktyczne, co skutkuje wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. W szkole panuje miła, przyjemna i rodzinna atmosfera, a zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska.
 
Chętni uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, przedmiotowych – wyrównujących braki w wiedzy, w zespole muzycznym, w sekcji podnoszenia ciężarów, kółku florystycznym.
 
Na rok szkolny 2019/2020 przygotowaliśmy ciekawą ofertę edukacyjną dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych.
 
Dla uczniów, którzy chcą kształcić się  w technikum proponujemy zawody:
- Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik hotelarstwa
- Technik architektury krajobrazu
 
Dla tych, którzy chcą kształcić się w branżowej szkole I stopnia przygotowaliśmy kierunki:
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
- Kierowca mechanik
 
Absolwenci po ukończeniu szkół mogą pracować w różnych przedsiębiorstwach, np. warsztatach usługowo – naprawczych, hotelach, restauracjach, zakładach produkcyjnych. Mają też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej szkoły!
 
Kontakt: Piotrowice 183, 23 – 107 Strzyżewice
Tel. 81 56 28 150
e-mail:zstr.piotrow@powiat.lublin.pl
Powrót