Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

04-01-2017

Informujemy, że został ogłoszony Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju"

Głównym celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z załacznikiem. 
 
Załącznik 
Powrót