Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Prawo jazdy z nowym zdjęciem

09-03-2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa od 25 lutego 2016 r. do wniosku o wydanie prawa jazdy należy dołączyć fotografię z twarzą patrzącą na wprost, nie zaś jak do tej pory z lewego półprofilu.

Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ogłoszone zostało 25 lutego i jego treść weszła w życie w trybie natychmiastowym.

Główną zmianą, bezpośrednio dotyczącą naszych klientów jest wniosek o wydanie prawa jazdy, do którego zgodnie z nowymi przepisami musi być dołączona fotografia przedstawiająca twarz patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia musi być kolorowa w wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry i obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

Natomiast osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą je w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)). W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzedni wzór zdjęcia – lewy półprofil – wraz z wejściem nowych przepisów stał się nieaktualny. Ponadto zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami [ DO POBRANIA ]

Powrót