Dla Mieszkańców

Zdjęcie Artykułu

Kolejne umowy grantowe podpisane

15-02-2018

W środę 14 lutego Zarząd LGD „Kraina wokół Lublina” podpisał kolejne umowy na powierzenie grantu organizacjom pozarządowym działającym na terenie LGD. 35 grantobiorców może rozpocząć realizowanie zadań w ramach trzech projektów: „Aktywizacja społeczna seniorów”, „Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej” oraz „Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej”.

 
Projekty grantowe to nowa dla lokalnych grup działania forma wsparcia inicjatyw oddolnych adresowanych głównie do organizacji pozarządowych. Zastąpiły one tzw. „małe projekty” realizowane w latach 2007  2013. Perspektywa finansowa na lata 2014  2020 daje możliwość LGD-om realizowania i rozliczania grantów w wysokości do 50 000 zł. Dla grantobiorców jest to forma znacznie korzystniejsza, ponieważ wnioskodawca najpierw otrzymuje pieniądze, a następnie realizuje zadanie. Wkład własny może nawet wynosić jedyne 2% wartości całego projektu.
 
Uczestnicy spotkania w krótkich wystąpieniach zaprezentowali  swoje plany związane z realizacją poszczególnych przedsięwzięć. Następnie Prezes Zarządu Paweł Pikula i Wiceprezes Zarządu Beata Janiszewska-Brudzisz uroczyście wręczyli zebranym podpisane umowy, a kierownik biura LGD Małgorzata Olechowska przedstawiła informacje jak prawidłowo zrealizować projekt grantowy.
 
Grantobiorcom życzymy wiele przyjemności podczas realizacji zadań, a wszystkich mieszkańców naszego powiatu zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach, warsztatach i imprezach.
 
Szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach znajdą Państwo na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce „Projekty grantowe”.
Powrót