EFS

Zdjęcie Artykułu

Projekt: E-administracja w powiecie lubelskim

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Beneficjent: Powiat Lubelski

Status projektu: W dniu 6 marca 2014 r. została podpisana umowa w sprawie realizacji projektu

Wartość projektu: 3 124 000.00 zł

Poziom dofinansowania: 2 655 400.00 zł

Okres realizacji: 2014-2015

 

„E-administracja w Powiecie Lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Dzięki technologiom informatycznym usprawniona zostanie komunikacja w urzędzie,
a mieszkańcy i firmy działające na terenie powiatu zyskują sprawniejszą obsługę swoich spraw.

 

Główne działania w ramach projektu to:

 1. Szkolenia w zakresie IT dla pracowników samorządowych:

 • dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne,

 • zasady bezpieczeństwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej,

 • tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w urzędzie,

 • automatyzacja raportowania i analiza danych w urzędzie,

 • zastosowanie i posługiwanie się podpisem elektronicznym i profilem zaufanym,

 • ochrona danych osobowych i jej funkcjonowanie w systemach informatycznych,

 • administracja bazami danych.

 1. Pakiet 25 e - usług samorządowych, świadczonych za pomocą e PUAP dla każdego
  z partnerów projektu.

 2. Uruchomienie w każdej gminie, będącej partnerem w projekcie, punktów potwierdzania profili zaufanych.

 3. Elektronizacja konsultacji społecznych – we wszystkich partnerskich JST wdrażany jest zintegrowany z e PUAP system dziedzinowy – portal konsultacji społecznych, który zapewni mieszkańcom i urzędom możliwość zautomatyzowanej obsługi prowadzonych konsultacji społecznych.

 4. E usługi partycypacji budżetowej – we wszystkich partnerskich JST wdrażany jest zintegrowany z e PUAP system dziedzinowy – schemat budżetowania, który zapewni udostępnienie e usług, pozwalających na uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspólnoty samorządowej.

 5. Automatyzacja geodezyjna – u lidera projektu zostanie wdrożony system, który umożliwi w pełni automatyczne generowanie wypisów wyrysów geodezyjnych. Realizacja tych zadań zostanie poprzedzona kampanią promocyjną e usług. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone m.in. za pomocą mediów lokalnych.

Powrót