Projekt budżetu Powiatu Lubelskiego na 2015 rok

 
Budżet na 2015 rok został uchwalony
 
 
 
Podczas sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Lublinie jednogłośnie uchwaliła budżet na 2015 rok. Przyszłoroczny plan finansowy zakłada dochody w kwocie 122 milionów 600 tysięcy złotych, a wydatki prawie 138 milionów. Na inwestycje samorząd powiatowy zamierza wydać około 43 milionów, z czego największa część środków przeznaczona zostanie na drogi.
 
Najważniejszym i zaraz największym zadaniem, które już zostało rozpoczęte z końcem roku 2014 jest rozbudowa drogi Lublin – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński . Koszt tej inwestycji sięga 17 milionów złotych, z czego 14,5 miliona będą stanowić środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Droga o długości ok. 7 km ma być gotowa do końca czerwca bieżącego roku.
 
W lutym natomiast ma zostać ogłoszony przetarg dotyczący przebudowy ok. 8 km drogi Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki. Samorząd będzie realizować tę inwestycję w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
 
W planie finansowym jest również ujęta modernizacja drogi Lublin - Abramowice Prywatne - Kalinówka o wartości prawie 15 milionów złotych, jednakże ze względów finansowych i proceduralnych realizacja tej inwestycji może się wydłużyć. Warunkiem do rozpoczęcia tego zadania jest pozyskanie dofinansowania z nowego RPO, ale ze względu na to, że jeszcze nie wiadomo kiedy będą dostępne te środki cała sprawa może się przesunąć w czasie.
 
Wśród innych ważnych zadań drogowych, które mają być wykonane w tym roku są modernizacje tras Ługów - Sługocin w gminie Jastków i Krzczonów - Żuków w gminie Krzczonów. Szacunkowa wartość obydwu zadań to około 1 milion złotych.

Na drogi powiat wyda najwięcej, ale w 2015 roku będzie realizować także inne inwestycje. Chodzi na przykład o dokończenie przebudowy kompleksu sportowego w Pszczelej Woli i modernizacji Domu Dziecka w Przybysławicach. Wartość inwestycji w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli to 1 milion 900 tysięcy złotych, z czego 600 tysięcy będzie pochodzić z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Natomiast modernizacja placówki w Przybysławicach ma kosztować około  400 tysięcy.