Podsumowanie 2013

Zdjęcie Artykułu

Najważniejsze wydarzenia w Powiecie Lubelskim w 2013 roku - DROGI

W 2013 roku na terenie Powiatu Lubelskiego udało się wybudować:

 • 35 km dróg powiatowych
 • 61 km dróg gminnych

 

 • Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice - 7,5 km
 • Dąbie – Sobieska Wola - Giełczew - Remont ponad 5,7 km, koszt prawie 2 mln zł
 • Bystrzyca Nowa – Gmina Strzyżewice - 6,85 km - 1,3 mln zł
 • Dąbie – Sobieska Wola - Giełczew

 

Inwestycje na drogach powiatowych wspólnie z Gminami

 • Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew w gminie Krzczonów (5,7 km, ok. 2 mln zł),
 • Stawce – Ponikwy – Biskupie w gminie Zakrzew (3,9 km, 1,3 mln zł),
 • Leśce – Osówka – Krasienin na pograniczu gmin Niemce i Garbów (2,6 km oraz utrwalenie powierzchniowe na długości 1,7 km, ok. 1,2 mln zł), 
 • Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w Nowym Stawie w gminie Niemce (155 m, ok. 40 tys. zł),
 • Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka w Bystrzycy w gminie Niemce (125 m, 43 tys. zł), 
 • Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów – Dys w gminie Niemce (0,3 km, 170 tys. zł),
 • Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów (2 km, 1,1 mln zł), 
 • ul. Kolejowa w Niedrzwicy Dużej w ciągu drogi Grabówka – Kol. Warszawska– Niedrzwica Duża (1,1 km, ok. 300 tys. zł), 
 • Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w gminie Niedrzwica Duża (0,5 km, ok. 300 tys. zł),
 • Nałęczów – Charz – Wojciechów w gminie Wojciechów (2,2 km, ponad 720 tys. zł ) 
 • Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice w Łysakowie w gminie Wólka (1,2 km, ok. 300 tys. zł – płatne w 2014 r.), 
 • Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska na pograniczu gmin Jabłonna i Bychawa (3,3 km ok. 1,3 mln zł)
 • Wierzchowiska Górne – Czółna w gminie Bełżyce (0,8 km, 245 tys. zł), 
 • ul. Partyzantów w Bełżycach (120 m, ok. 60 tys. zł), 
 • Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów w miejscowości Gutanów (1,7 km, 380 tys. zł), 

W 2013 roku przy wsparciu gmin  udało się odnowić prawie 26 km dróg

Łączne nakłady na drogi powiatowe przy wsparciu gmin ponad 6 mln złotych

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 r. 

 • Jakubowice
 • Pliszczyn
 • Gałęzów Kolonia Pierwsza – Gałęzów Kolonia Druga – Gmina Bychawa 

Dzieki srodkom na usówanie klęsk żywiołowych udało się wyremontować ponad 6,5 km za kwotę  2,1 mln zł

 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

 • Zemborzyce Tereszyńskie – Radawczyk Drugi - Gmina Konopnica


7,1 km - 0,9 mln zł

 

Powrót