Panorama powiatu

panorama powiatu
 
 
Panorama Powiatu to dwumiesięcznik społeczno-kulturalny wydawany przez Powiat Lubelski bezpłatnie już od 1999 roku. Gazeta wydawana jest w formie papierowej w nakładzie 2000 egzemplarzy. Dostępna jest również w wersji elektronicznej. Jest to czasopismo, w którym na bieżąco informujemy o nowych przedsięwzięciach i projektach realizowanych przez Powiat Lubelski, poruszamy zarówno aktualne problemy dotyczące mieszkańców powiatu, jak i podkreślamy sukcesy z ich udziałem. W naszym periodyku prezentujemy również dokonania sportowe, naukowe i plastyczne dzieci i młodzieży z naszych powiatowych szkół.

Panorama Powiatu „żyje” sprawami ważnymi dla nas wszystkich, dlatego gorąco zachęcamy do lektury, a także przesyłania artykułów i zdjęć, abyśmy mogli wspólnie tworzyć naszą gazetę.

Adres:
Redakcja „Panoramy Powiatu”
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
tel. 81 52 86 659
e-mail: redaktor@powiat.lublin.pl

Punkty kolportażu:
  • Siedziba Starostwa Powiatowego w Lublinie
  • siedziby jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego
  • Urzędy Gmin