Aktualności Kultura

Zdjęcie Artykułu

Jubileusz 40- lecia SOSW w Załuczu

25-10-2016

21 października 2016 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu obchodził Jubileusz 40 –lecia istnienia. Ośrodek to przede wszystkim specjalistyczna kadra pedagogiczna- nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi- ludzie odpowiedzialni, zapewniający wszystkim wychowankom poczucie bezpieczeństwa i możliwość wszechstronnego rozwoju.

Jubileusz to wspaniała okazja do dokonania wielu podsumowań, snucia wspomnień, jak również zaprezentowania obecnej kondycji Ośrodka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu swoją działalność rozpoczął 1 czerwca 1976 r. jako placówka przeznaczona dla dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Początkowo nosił nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Internat. Był placówką bezrejonową przeznaczoną dla dziewcząt z województwa lubelskiego. Pierwszym dyrektorem placówki był Pan Józef Bogusz. 28 kwietnia 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy zmienił swą nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie zmieniając struktury organizacyjnej. Z dniem 1 września 1999 r. utworzono w  placówce Gimnazjum Specjalne, a 1 września 2005 r. staraniem ówczesnego dyrektora, Pani Anny Zielińskiej-Siczek utworzono trzyletnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy, przeznaczoną dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Od września 2013 r. funkcje dyrektora SOSW w Załuczu objęła Pani Justyna Gutek.

Obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ośrodek tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  i Internat. Ośrodek posiada m.in.: nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, salę do gimnastyki korekcyjnej, tereny rekreacyjno-sportowe, pracownię krawiecką, tkacką, gospodarstwa domowego, technicznąi pracownię komputerową, a także salę "Doświadczania Świata" i salę do rehabilitacji metodą "integracji sensorycznej".

Na jubileuszowe uroczystości przybyło wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie, którzy na ręce Pani dyrektor i kadry pedagogicznej składali życzenia dalszej pomyślnej pracy. Były kwiaty, upominki, listy gratulacyjne, łzy wzruszenia i szczery uśmiech.

Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez podopiecznych i nauczycieli pt. „Jaś i Małgosia”. Występ dzieci i młodzieży zrobił na wszystkich ogromne wrażenie.

Jubileusz łączy przeszłość z przyszłością, tradycję z nowoczesnością, doświadczenie z młodością. Ośrodek jest nie tylko instytucją oświatową, ale także miejscem szczególnym, wokół którego zawsze gromadzą się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące, otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. 

Powrót