1% podatku dla OPP z Powiatu Lubelskiego

 
Rozpoczął się czas przygotowania zeznań podatkowych. Termin składania  PIT-ów upływa z końcem kwietnia, ale już teraz przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach, można przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z Powiatu Lubelskiego. Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Ponadto przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Podatnika nic to nie kosztuje, a może pomóc potrzebującym.
 
Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:
 
 
W deklaracji podatkowej znajdziecie Państwo dwa pola niezbędne do przekazania 1% rocznego podatku, w które wpisać należy:
  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
 
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Są to dane, które mogą posłużyć celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.
 
Podatnik w deklaracji może również wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.
 
Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.
 
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji !!!