Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Dobry zawód - pewna praca

20-04-2018

Aby pomóc gimnazjalistom dokonać właściwego wyboru drogi dalszego kształcenia i wykonywanego w przyszłości zawodu, Powiat Lubelski już po raz szósty zorganizował konferencję, na której swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały lokalne szkoły ponadgimnazjalne.

Każdego roku spotkanie to ma miejsce w innej szkole średniej, której Powiat Lubelski jest organem prowadzącym. W tym roku VI Powiatowa Konferencja Szkolnictwa Zawodowego pod hasłem „Dobry zawód – pewna praca” odbyła się 16 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.
 
Spotkanie rozpoczęło się polonezem w wykonaniu uczniów ZSZ Nr 1 im. H. Dobrzańskiego w Bychawie. Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Lubelski Paweł Pikula, podkreślając jak ważny i niełatwy jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej, która ma duży wpływ na start w dorosłe życie.
 
Na uczestników konferencji czekały liczne atrakcje i niespodzianki, przede wszystkim ścieżka edukacyjna składająca się z dziesięciu tematycznych przystanków, na których można było wziąć udział w warsztatach i pokazach poszczególnych kierunków kształcenia. Pani Jolanta Bielecka, absolwentka ZSZ NR 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, przybliżyła uczniom swoją ścieżkę kariery, a doradca zawodowy z Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie Pani Agnieszka Kośkiewicz służyła młodzieży dobrą radą w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz pomagała określić predyspozycje do wykonywania wymarzonego zawodu.
 
Kolejnym punktem programu były konkursy tematyczne z nagrodami, losowanie nagród przez uczestników ścieżki edukacyjnej i rozstrzygnięcie II etapu konkursu zawodowego dla młodzieży, który odbył się w ramach działań promocyjnych projektu pt. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”.
 
W konferencji udział wzięli: Członek Zarządu Powiatu w Lublinie Dariusz Gajo, Radny Rady Powiatu w Lublinie Henryk Krajewski, Wicekurator Oświaty w Lublinie Ryszard Golec, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Janusz Różycki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Grażyna Gwiazda oraz Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Ilona Skibińska-Fabrowska. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Wójt Gminy Zakrzew Teodora Zaręba, Wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam Kuna, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Łońska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie Wioletta Błaziak, a także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek kształcenia specjalnego oraz gimnazjów z terenu Powiatu Lubelskiego. Najliczniejszymi gośćmi byli oczywiście sami gimnazjaliści.
 
Każdy uczestnik konferencji otrzymał publikację wydaną specjalnie na tę okazję zawierającą wszystkie najważniejsze informacje na temat bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubelskiego na rok szkolny 2018/2019, którą udostępniliśmy pod artykułem. Dowiecie się z niej o proponowanych kierunkach kształcenia ogólnego i zawodowego, wprowadzanych corocznie nowościach i innowacjach pedagogicznych, a także poznacie najciekawsze wydarzenia z życia szkół i sukcesy ich uczniów.
 
Nasze szkoły to placówki posiadające atrakcyjną ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku pracy, profesjonalną i dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową, oferujące zagraniczne staże i praktyki oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
 
Wszystkim gimnazjalistom życzymy trafnych wyborów i zachęcamy do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Lubelskiego!
 
Konferencja szkół zawodowych 2018 - broszura
Powrót