test Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
STAROSTA LUBELSKI Antoń Zdzisław 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
SEKRETARZ POWIATU Rumiński Artur 81 52 86 600 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
WICESTAROSTA LUBELSKI Chrząstowski Andrzej 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 214, piętro II
CZŁONEK ZARZĄDU Kozioł Grzegorz 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 215, piętro II
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Baran-Ćwirta Lidia 81 52 86 619 rzecznik@powiat.lublin.pl 200, piętro II przyjmuje w poniedziałki od godz. 8.00-10.30
Opis wydziału
SPECJALISTA DS. BHP Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Specjalista ds. BHP Kozakowska – Całka Renata 81 52 86 614 bhp@powiat.lublin.pl 209A, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kais Jolanta 81 52 86 605 100, piętro I
KADRY Olchowicz Jolanta 81 52 86 613 kadry@powiat.lublin.pl 209, piętro II

kadry@powiat.lublin.pl
szkolenia@powiat.lublin.pl

KADRY Danielak Katarzyna 81 52 86 613 kadry@powiat.lublin.pl 209, piętro II

organizacja@powiat.lublin.pl
szkolenia@powiat.lublin.pl

KADRY Urban Krystyna 81 52 86 624 208, piętro II
Sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu Dudzińska Iwona 81 52 86 600 (fax) 81 52 86 601 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I
Sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu Joć Olga 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 214, piętro II
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Klimek Dorota 81 52 86 607 zarzad@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Szewczyk Dorota 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Kotarski Paweł 81 52 86 622 rada@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Referat ds. Administracyjno - Gospodarczych
KIEROWNIK REFERATU Kubaniak Łukasz 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Skwarek Joanna 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Gomółka Sylwiusz 81 52 86 609 207, piętro II
PORTIERZY 81 52 86 604 portiernia
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Bartoszek Małgorzata 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Knapp Agnieszka 81 52 86 603 parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Milczek Mariusz 81 52 86 603 parter
Archiwista Tomasik Jolanta 81 52 86 621 202, piętro II
Tomczak Katarzyna 81 52 86 621 organizacja@powiat.lublin.pl 202, piętro II
KANCELARIA OGÓLNA Buda Katarzyna 81 52 86 615 starostwo@powiat.lublin.pl, kancelaria@powiat.lubl 115 piętro I
Pawełczak Patryk 81 52 86 615 115, piętro I
Kula Beata 81 52 86 615 115 piętro I
Wydawanie artykułów biurowych Wolińska – Mazur Małgorzata 81 52 86 617 201, piętro II
Referat ds. Informatyki
KIEROWNIK REFERATU Grudzień Janusz 81 52 86 625 informatyk@powiat.lublin.pl 102a, piętro I

Administrator systemów teleinformatycznych, sieci komputerowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Droździel Łukasz 81 52 86 626 102a, piętro I

Sprawy związane z podpisywaniem dokumentów elektronicznych, korespondencją elektroniczną przez ePUAP

Kozieł Kamil 81 52 86 627 102, piętro I

Zgłaszanie problemów ze sprzętem komputerowym, drukującym i powielającym

Misztal Łukasz 81 52 86 628 102, piętro I

Zgłaszanie problemów z system EZD oraz systemami geodezyjnymi

Opis wydziału
WYDZIAŁ FINANSOWY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
SKARBNIK POWIATU Janeczko Marta 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ Szczęsna – Lipa Agnieszka 81 52 86 735 121, piętro I
Kucaba Anna 81 52 86 731 117, piętro I
Pietrzak Anna 81 52 86 731 117, piętro I
Mędyk Agnieszka 81 52 86 732 118, piętro I
Zagajewska Irena 81 52 86 732 118, piętro I
Kołodziej Dorota 81 52 86 732 118, piętro I
Wysmulska Aneta 81 52 86 733 119, piętro I
Kiszczyńska Sylwia 81 52 86 733 119, piętro I
Pyszniak Beata 81 52 86 733 119, piętro I
Filipiak Bożena 81 52 86 733 119, piętro I
Maziarczyk Andrzej 81 52 86 734 120, piętro I
Borkowska Joanna 81 52 86 734 120, piętro I
KASA Ostapiuk Jacek 81 52 86 736 parter
Opis wydziału
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Budynek Główny, ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
RADCA PRAWNY, KOORDYNATOR Padewska Krystyna 81 52 86 618 zrp@powiat.lublin.pl 103, piętro I
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Wrzołek Małgorzata 81 52 86 620 200, piętro II
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Zarębski Piotr 81 52 86 620 200, piętro II
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH Lis Sławomir 81 52 86 608 202, II piętro
Opis wydziału
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Grylak-Gabriel Barbara 81 52 86 630 abud@powiat.lublin.pl 112, piętro I
Z-CA NACZELNIKA Klimkowicz Izabela 81 52 86 648, nr wew. 648 i.klimkowicz@powiat.lublin.pl 108, piętro I

Pozwolenia – gm. Głusk (część)

Gancarz Iwona 81 52 86 637 104, piętro I Pozwolenia – gm. Wólka
Budoran Karolina 81 52 86 640 104, piętro I Pozwolenia - gm. Bełżyce, Bychawa
Borowska Agnieszka 81 52 86 636 111, piętro I

Zgłoszenia/pozwolenia - sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne

Pytka Monika <br> Dorota Korneluk 81 52 86 631 105, piętro I

Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe

Domańska-Drabik Magdalena 81 52 86 641 113, piętro I Pozwolenia - gm. Jabłonna
Janiszek Adrianna 81 52 86 634 110, piętro I Pozwolenia gm. Niedrzwica Duża
Myśliwiec Justyna 81 52 86 633 113, piętro I

Pozwolenia - gm. Niemce (część)

 
Dziuba Magdalena 81 52 86 646 113, piętro I

Pozwolenia – gm. Niemce (część)

Krawczyk Małgorzata 81 52 86 642 107, piętro I

Pozwolenia – gm. Jastków 

Kowalski Dawid 81 52 86 632 107 piętro I Pozwolenia - gm. Garbów, Jastków (część)
Łączka-Fizia Izabela 81 52 86 643 110, piętro I Pozwolenia – gm. Borzechów, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew
Włodarczyk Łukasz 81 52 86 644 111, piętro I

Pozwolenia drogi,

Pozwolenia/zgłoszenia - sieci gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne

Mazurek Wojciech 81 52 86 638 109, piętro I Zgłoszenia robót budowlanych: gm. Borzechów,  Bychawa,  Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Zakrzew 
Zgłoszenia robót budowlanych: gm. Bełżyce, Jastków, Garbów, Niemce, Wojciechów, Wólka, Wysokie
Sokal Jakub 81 52 86 639 109 piętro I Zgłoszenia robót budowlanych: gm. Borzechów,  Bychawa,  Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Zakrzew 
Zgłoszenia robót budowlanych: gm. Bełżyce, Jastków, Garbów, Niemce, Wojciechów, Wólka, Wysokie
Klimkowicz Izabela 81 52 86 648 110, piętro I Pozwolenia - gm. Głusk (część)
Mańko Joanna 81 52 86 647 113, piętro I Pozwolenia – gm. Głusk (część)
Anna Milewska 81 52 86 649 107, piętro I Pozwolenia – gm. Konopnica
Opis wydziału
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Turski Arkadiusz 81 52 86 670 osr@powiat.lublin.pl 211, piętro II
Z-CA NACZELNIKA Klimek Adam 81 52 86 672 205, piętro II
Berecki Marcin 81 52 86 671 204, piętro II Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna
Dobosz Marcin 81 52 86 671 204, piętro II Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna
Gaweł Dariusz 81 52 86 671 204, piętro II Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna
Wójcik Monika 81 52 86 671 204, piętro II Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia działki upul
Sobiesiak Edyta 81 52 86 673 206, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Tokarz Małgorzata 81 52 86 673 206, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Litwińczuk Sylwia 81 52 86 674 210, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Olchowicz Marzena 81 52 86 674 210, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Jagodzińska Lidia 81 52 86 675 212, piętro II Karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego
Wąsik Anna 81 52 86 675 212, piętro II Gospodarka odpadami
Dudek Jarosław 81 52 86 676 213, piętro II Emisja gazów i pyłów
Kowalczyk Grzegorz 81 52 86 676 213, piętro II Koncesja na wydobywanie kopalin
Opis wydziału
WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Anna Zielińska 81 52 86 650 edukacja@powiat.lublin.pl 219, piętro II
ZASTĘPCA NACZELNIKA Matraszek-Furtak Anna 81 52 86 651 222, piętro II
Dziurda Piotr 81 52 86 655 221, piętro II
Agata Bartnik 81 52 86 655 221 piętro II
Toporowska-Lebiocka Magdalena 81 52 86 656 217, piętro II
Głąb Julita 81 52 86 652 220, piętro II
Kalinowska-Gałat Aneta 81 52 86 743 220, piętro II
Katarzyna Kosowska 81 52 86 653 220, piętro II
Cygan Aneta 81 52 86 658 promocja@powiat.lublin.pl 218, piętro II
Petryszak Katarzyna 81 52 86 657 218, piętro II  
Antonina Bilska 81 52 86 659 redaktor@powiat.lublin.pl 218, piętro II  
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH fax. 81 52 86 722 ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Krzyżak Marta 81 52 86 720 kryzys@powiat.lublin.pl 1

 

 
Dziura Mieczysław 81 52 86 723 3
Denek Stanisław 81 52 86 727 3
Krasnodębska Monika 81 52 86 721 4
Włodarczyk Marta 81 52 86 724 5
Grabczyński Łukasz 81 52 86 726 5
Skoczylas Marzena 81 52 86 725 2 Inspektor Ochrony Danych
Opis wydziału
WYDZIAŁ GEODEZJI Budynek 7A, ul.Spokojna 7A Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Wójcik Romualda 81 52 86 680 geodezja@powiat.lublin.pl 204, piętro II

 

 
Z-CA NACZELNIKA Zieliński Dariusz 81 52 86 698 201, piętro II Kontrola operatów
Sadurski Paweł 81 52 86 682 02, parter Ewidencja gruntów i budynków –gm. Niemce
Tyszko Barbara 81 52 86 683 03, parter Ewidencja gruntów i budynków-udzielanie informacji o posiadanych gruntach na terenie powiatu.
Kmit Magdalena 81 52 86 683 03, parter Ewidencja gruntów i budynków-udzielanie informacji o posiadanych gruntach na terenie powiatu
Tomasiak Agnieszka 81 52 86 684 04, parter Ewidencja gruntów i budynków – gm. Głusk
Paszkiewicz Anna 81 52 86 685 102, piętro I Ewidencja gruntów i budynków – gm. Konopnica
Kamińska Bożena 81 52 86 687 104, piętro I Ewidencja gruntów i budynków – gm. Wólka
Kucięba Michał 81 52 86 689 202, piętro II Ewidencja gruntów i budynków – gm. Jastków 
Wudarska Magdalena 81 52 86 688 203, piętro II Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów
Kiljanek – Kędzierska Ewa 81 52 86 688 203, piętro II Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów
Nagnajewicz Krystyna 81 52 86 693 101, piętro I Aktualizacja mapy numerycznej 
Krajewski Michał 81 52 86 681 01, parter
Stefaniak Grzegorz 81 52 86 681 01, parter  
Wójcik Zbigniew 81 52 86 686 103, piętro I Aktualizacja mapy numerycznej
Cholewa Łukasz 81 52 86 686 103, piętro I Aktualizacja mapy numerycznej
Grabowska Katarzyna 81 52 86 686 103, piętro I Aktualizacja mapy numerycznej
Jakubasek Magdalena 81 52 86 686 103, piętro I
Kowalczyk Łukasz 81 52 86 690 9, parter Sprzedaż map
Żurek Dorota 81 52 86 690 9, parter  
Skirel Karolina 81 52 86 696 piwnica
Dados Damian 81 52 86 696 piwnica
FILIA W BEŁŻYCACH
KIEROWNIK FILII Ćwikliński Robert 81 517 20 28 belzyce.geo@powiat.lublin.pl 201, piętro II
Siuda Danuta 81 516 27 35 206, piętro II Ewidencja gruntów i budynków
Rak Agnieszka 81 517 20 28 205, piętro II Ewidencja gruntów i budynków
FILIA W BYCHAWIE
KIEROWNIK FILII Rymarz Dariusz 81 566 00 60 bychawa.geo@powiat.lublin.pl
Ignatowska Urszula 81 566 00 34 Ewidencja gruntów i budynków
Olejarz Mieczysław 81 566 00 34 Ewidencja gruntów i budynków
Godoś Anna 81 566 00 34 Ewidencja gruntów i budynków
Kostrzewa Weronika 81 566 00 34 Ewidencja gruntów i budynków
Niedźwiadek Zbigniew 81 566 00 60 Ewidencja gruntów i budynków
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - REFERAT
KIEROWNIK REFERATU Kawiak Agnieszka 81 52 86 692 6, parter
Boruch Joanna 81 52 86 699 10, parter
Górny Maciej 81 52 86 699 10, parter
Burdzanowski Hubert 81 52 86 691 7, parter
Kowalik Ilona 81 52 86 691 7, parter
Słowińska Dorota 81 52 86 691 7, parter
Bogacz Krystian 81 52 86 697 8, parter
ZESPÓŁ UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PRZEWODNICZĄCA ZUDP Słomka Agnieszka 81 52 86 694 zud@powiat.lublin.pl A110, piętro I
Domin Agnieszka 81 52 86 695 A109, piętro I
Mitrut Wiesława 81 52 86 695 A109, piętro I
Skowronek Iwona 81 52 86 695 A109, piętro I
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Wólka
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Budynek B, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kozieł Krzysztof 81 52 86 702 wktd@powiat.lublin.pl 7, parter
Z-CA NACZELNIKA Chachuła Artur 81 52 86 703 6, parter
Buda Stanisław 81 52 86 706 8, parter

Nadzór nad OSK, SKP

 
Czerwiński Leszek 81 52 86 706 8, parter

Zarządzanie ruchem

Dudziński Krzysztof 81 52 86 708 transport@powiat.lublin.pl 216

Usuwanie pojazdów, parkingi strzeżone

 
Koza Małgorzata 81 52 86 708 transport@powiat.lublin.pl 216 Transport
Szymaniak Małgorzata 81 52 86 705 4, parter Prawa Jazdy
Kosno Aleksandra 81 52 86 704 3, parter Prawa Jazdy zatrzymane
Kręcisz Emilia 81 52 86 704 3, parter Prawa Jazdy zatrzymane
Goral Aneta 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Sobczak Tomasz 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Smoderek Hanna 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Miszczuk Stanisława 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Wilk Jolanta 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Berdak Jan 81 52 86 707 niski parter Punkt przyjęć
Mełgwa Jarosław 81 52 86 706 8, parter

Zarządzanie ruchem

 
Kozieł Renata 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter

Rejestracja pojazdów

 
Jarosz Anna 81 52 86 705 4, parter Prawa Jazdy
Łakota Natalia 81 52 86 705 4, parter Prawa jazdy
Jędrych Milena 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Filipowicz Anna 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Kozik Elżbieta 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Próchniak Olga 81 52 86 700, 81 52 86 701 niski parter Rejestracja pojazdów
Poździk Maciej 81 52 86 706 8, parter
FILIA W BEŁŻYCACH
KIEROWNIK FILII Wnukowski Leszek 81 516 10 42, faks: 81 448 07 33 203a
Wójtowicz Halina 81 517 34 48 204 Prawa jazdy
Celej-Buda Dorota 81 517 34 48 204

Prawa jazdy

 
Krusiński Sylwester 81 516 10 42 203 Rejestracja pojazdów
Wójcik Ewa 81 516 10 42 203 Rejestracja pojazdów
FILIA W BYCHAWIE
KIEROWNIK FILII Pietrzak Andrzej 81 566 21 72, faks: 81 448 07 23
Mardoń Tadeusz 81 566 21 71

Rejestracja pojazdów

 
Wrzołek Anna 81 566 21 71

Rejestracja pojazdów

 
Sobaszek Andrzej 81 566 21 71

Rejestracja pojazdów

 
Popławski Michał 81 566 21 71

Prawa jazdy

 
Kostruba Agnieszka 81 566 21 71
Kowalczyk Agnieszka 81 566 21 71
FILIA W NIEDRZWICY DUŻEJ
Adamczyk Piotr 81 528 67 70

Rejestracja pojazdów, prawo jazdy

 
Mirosław Kamil 81 528 67 70 Rejestracja pojazdów, prawo jazdy
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Niemce, Jastków, Garbów, Konopnica, Głusk, Wólka
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kotarska Małgorzata 81 52 86 660 igm@powiat.lublin.pl A106, piętro I

 

 
Z-CA NACZELNIKA Masłowski Mariusz 81 52 86 665 A103, piętro I
Tomczyk Anna 81 52 86 665 A103, piętro I
Drzazga Agnieszka 81 52 86 661 A101, piętro I
Mitura Monika 81 52 86 661 A101, piętro I
Szewczak Marlena 81 52 86 662 A101a, piętro I
Lipińska Marta 81 52 86 664 A107, pietro 1
Rzucidło Małgorzata 81 52 86 662 A101a, piętro I
Janczur Monika 81 52 86 664 A105, piętro I
Serwicki Artur 81 52 86 664 A107, piętro I
Białota Katarzyna 81 52 86 664 A105, piętro I
Wójciak Agnieszka 81 52 86 667 A108, piętro I
Referat ds. Zamówień Publicznych
KIEROWNIK REFERATU Wieleba Agnieszka 81 52 86 663 A102, piętro I
Gajur-Solarz Magdalena 81 52 86 663 A102, piętro I
Opis wydziału
BIURO PROJEKTU E-GEODEZJA CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ul. Czechowska 2, I piętro, 20-072 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
KIEROWNIK PROJEKTU Romualda Wójcik 507 195 949
Główny specjalista Inżynier projektu Michał Zawiślak 725 725 410
Główny specjalista Inżynier projektu Dariusz Zieliński 887 871 195
Inspektor – Specjalista ds. finansów projektu Katarzyna Zawłocka 725 725 404
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Tomasz Banaszek 507 195 939
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Marta Wołoszyn-Mosiychuk 725 725 406
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Anna Zawiślak 725 725 403
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Ewa Ratkiewicz – Rola 725 725 407
Opis wydziału
Treść
Numery telefonów