Najczęściej zadawane pytania

W jakim przypadku do wyłączenia wymagane są Decyzja o warunkach zabudowy lub Wypis i wyrys z planu miejscowego, a kiedy wystarczy Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów?

Do wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej (OŚR-01) należy dołączyć informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy (wypis z planu lub zaświadczenie). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wymagana jest ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.

Powrót