Najczęściej zadawane pytania

Kto może ubiegać się o wypis z rejestru gruntów?

- o wypis z rejestru gruntów ubiegać się może właściciel lub współwłaściciel działki.

- w przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy, należy wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku.

KARTA SPRAWY: GGN-01 - Wydawanie wypisów, wyrysów i kopii map z ewidencji gruntów i budynków

Powrót