Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wyrys i kopia mapy ewidencyjnej ?

MAPA EWIDENCYJNA (kopia) – jest to mapa, na której znajdują się granice państwa, jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek, oraz numery działek. Na mapach ewidencyjnych znajdują się także kontury budynków, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych i ich oznaczenia.

Mapy są wykonywane w skali 1:2000 w przypadku map numerycznych (wydruk komputerowy), oraz w skali 1:5000 w przypadku map analogowych (kserokopia mapy ewidencyjnej).

Mapy ewidencyjne wykonywane w są do celów : określenia lokalizacji, wydania wypisu
z planu zagospodarowania przestrzennego, do banku, itp.

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ -  jest to odrys z mapy ewidencyjnej, wykonany dla jednej działki lub kilku działek wraz z działkami przyległymi –  sąsiednimi. Wykonuje się go do założenia lub dokonania wpisu w księgach wieczystych oraz na polecenie sądu.

Powrót