Najczęściej zadawane pytania

Czy wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej składa się według adresu zameldowania klienta czy adresu placówki i kto może złożyć wniosek o skierowanie?

Wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii składa się według miejsca zameldowania dziecka. Wniosek składany jest przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, może być złożony przez jedną osobę.

Powrót