Elektroniczne sprawdzanie stanu swojej sprawy

W celu wyszukania informacji na temat stanu załatwiania sprawy należy wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie (www.splublin.bip.lubelskie.pl), kliknąć zakładkę „Załatwianie spraw”, następnie „Stan spraw” i po uzupełnieniu jednego z pól formularza tj. numer kancelaryjny, numer sprawy, osoba odpowiedzialna lub komórka organizacyjna można śledzić stan swojej sprawy.
 
Poprzez umożliwienie Klientom elektronicznego sprawdzenia stanu swojej sprawy realizujemy art. 6 ust. 3 pkt e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
Potwierdzenie złożenia przesyłki wraz z numerem złożonego wniosku (jest to numer kancelaryjny, pod którym pismo zostało wpisane do systemu), Klienci otrzymują od pracownika Punktu Obsługi Klienta w momencie jej składania (po uprzednim zarejestrowaniu przesyłki przez pracownika Punktu w systemie).

Wypełnienie pola „Numer sprawy” spowoduje przeszukanie bazy spraw dotyczących zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Wpisywanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne - dane te są używane jedynie podczas procesu przeszukiwania bazy i nie są rejestrowane.

Dzięki możliwości elektronicznego sprawdzenia stanu swojej sprawy będą Państwo mogli zobaczyć jej przebieg bez konieczności wykonywania dodatkowych wizyt lub telefonów do Starostwa.
 
Zapraszamy do korzystania z tego udogodnienia.