Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Zdjęcie Artykułu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu

Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Kościelna

tel., fax – 81 511 60 01
 
kontakt e-mail: soswzalucze@interia.pl
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Załuczu rozpoczął funkcjonowanie dnia 1 czerwca 1976 r. Początkowo nosił nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa specjalna oraz internat. Był placówką przeznaczoną dla dziewcząt z województwa lubelskiego. Dnia 28 kwietnia 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy zmienił swą nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie zmieniając struktury organizacyjnej.

Obecnie SOSW w Załuczu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży, dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ośrodek leży w gminie Niedrzwica Duża, przy trasie Lublin – Kraśnik.

W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, internat z całodobową opieką i całodziennym wyżywieniem. Prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Uczniowie korzystają z pomocy: logopedycznej, korekcyjno-kompensacyjnej, pedagogicznej. Prowadzone są zajęcia indywidualne metodą EEG Biofeedback, z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej oraz arteterapii.

Szkoła aktywnie uczestniczy w realizacji programów unijnych, takich jak: „Edukacja kluczem Twojego sukcesu”, „Innowacyjne metody nauczania uczniów z upośledzeniem umysłowym w Powiecie Lubelskim” i innych.
Zapraszamy na stronę internetową: www.soswzalucze.szkolnastrona.pl
Powrót