Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Zdjęcie Artykułu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy

20-258 Lublin 62

 
tel., fax – 81/751 07 90
 
kontakt e-mail: sosw-bystrzyca@tlen.pl
 
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy istnieje od 1976  roku. Placówka nasza obejmuje opieką  dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym, w tym uczniów ze sprzężeniami i autyzmem.

W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, internat z całodobową opieką i całodziennym wyżywieniem. Prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dzieci z autyzmem (także w domu rodzinnym dziecka). Tworzone są klasy dla dzieci z autyzmem. Prowadzone są także zajęcia treningu EEG Biofeedback i metodą Karla Orffa.

Placówka zapewnia uczniom:
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • opiekę psychologa, pedagoga, logopedy,
  • -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze i gimnastykę korekcyjną.
Internat zapewnia całodobową fachową opiekę, estetycznie wyposażone sypialnie, całodzienne wyżywienie, możliwy pobyt również w sobotę i niedzielę, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, komputerowe), wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, imprezy cykliczne, serdeczną i przyjazną atmosferę.
Zapraszamy na stronę internetową: www.soswbystrzyca.edu.pl
Powrót