Informacje ogólne o starostwie


Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

tel. 81 528 66 03
fax. 81 528 6601

e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl


 
Konta bankowe:
     
Konto Skarbu Państwa - wpłaty
za użytkowanie wieczyste gruntów
Skarbu Państwa
  Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0002 8307 1040
     
Wpłaty za opłaty komunikacyjne,
opłaty z najmu sal, karty wędkarskie,
za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej
oraz czynności z zakresu geodezji i kartografii
  Bank Millennium S.A. 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982
     


Drogi Użytkowniku serwisu internetowego: www.powiat.lublin.pl oraz potencjalni nadawcy poczty mailowej skierowanej do Starostwa Powiatowego w Lublinie, uprzejmie informujemy, że CV przekazane do Starostwa Powiatowego w Lublinie, poza okresem rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze (z kompletem wymaganych dokumentów), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), będą usuwane, a tym samym dane osobowe zawarte w CV nie będą przetwarzane przez Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 Lublin.

Wyświetl większą mapę