Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dnia 21 października 2015 r.

21-10-2015

Nawiązując do prowadzonego postępowania w sprawie udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki ewidencyjne 192, 199 i 305 (obr. 13 – Tarnawka Druga, ark. 1), położonej w miejscowości Tarnawka Druga gm. Zakrzew, informuję, iż zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

zawiadomienie z dnia 21.10.2015
Powrót