Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dnia 16 kwietnia o wszczęciu postępowania administracyjnego

16-04-2015

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) zawiadamiam, że przed Starostą Lubelskim wszczęte zostało postępowanie z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 194 (obr. 13 – Tarnawka Druga, ark. 1), położonej w miejscowości Tarnawka Druga gm. Zakrzew.

zawiadominie
Powrót