Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dnia 13 stycznia 2016 r.

14-01-2016

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Strzeszkowice Duże, gmina Niedrzwica Duża, oznaczonej jako działka nr 563 (obr. 18 Strzeszkowice Duże) w celu wybudowania słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi średniego i wysokiego napięcia informujemy, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w tej sprawie.

Powrót