Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie z dn. 18 listopada 2014

24-11-2014

Nawiązując do toczącego się postępowania dotyczącego wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Marysin, gmina Jastków, oznaczonej według ewidencji gruntów nr 177 (obręb 7, arkusz 1) o pow. 0,0700 ha, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że otwarte zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie z uwagi na konieczność dołączenia do akt opera

Powrót