Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 12.05.2015 r.

12-05-2015

W nawiązaniu do prowadzonego postepowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Marysin, gmina Jastków, oznaczonej według ewidencji gruntów nr 177 (obręb 7, arkusz 1) o pow. 0,0700 ha, Starostwo Powiatowe w Lublinie zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie.

zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Powrót