Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy z dn. 10. czerwca 2016

13-06-2016

IGM.6821.36.2014.MW4

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w  sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wandzin, gmina Bychawa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14 (obr. 26 – Wandzin), poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez w/w nieruchomość sieci gazowej sp/c dn 180 PE, MOP 1 MPa w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gazyfikacja Miasta i Gminy Bychawa, woj. lubelskie” Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż otwarte zostało postępowanie dowodowe z uwagi na konieczność usunięcia błędów
w mapie, stanowiącej załącznik do decyzji ograniczającej sposób korzystania z części w/w nieruchomości.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, przewidywany nowy termin załatwienia sprawy zostaje wyznaczony na dzień 29 lipca 2016 r. 
 
Załączniki: Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy z dn. 10. czerwca 2016 [plik pdf, rozmiar 59kb]
 
 
Powrót