Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na konsultacje ws. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych nr 2425L, 2230L i 2232L w granicach administracyjnych Gminy Konopnica

19-03-2018

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych nr 2425L, 2230L i 2232L w granicach administracyjnych Gminy Konopnica.

 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)      nazwa i adres,
2)      dane rejestrowe,
3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wktd@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, p. 8 (budynek B).
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 4 kwietnia 2018 r.    
 
Dokumenty do pobrania:
 
Powrót