Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do zgłoszenia uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

23-06-2016

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza
 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie przy współpracy Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)    nazwa i adres,
2)    dane rejestrowe,
3)    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)    imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiat.lublin.pl
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój 1.
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 27 lipca 2016r.
 
Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej [plik PDF, rozmiar 477 KB]
 
 
Powrót