Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat...

12-03-2020

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2118), Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 

  1. nazwa i adres,
  2. dane rejestrowe,
  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYNIKAJĄCYM Z ROSNĄCEJ LICZBY ZACHOROWAŃ SPOWODOWANYCH KORONAWIRUSEM, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I PAŃSTWA RODZIN, ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE OSOBISTYCH WIZYT W URZĘDZIE. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PREFEROWANĄ FORMĄ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII BĘDZIE POCZTA ELEKTRONICZNA.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ.

Uwagi i opinie można przesyłać od 13 do 26 marca 2020 r.

 

 

Załaczniki do pobrania:

 

Powrót