Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Uchwała nr 256/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie

21-02-2020

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację wizyty studyjnej i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu ,,Praca szansą na samodzielność" przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Powrót