Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

19-10-2016

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu prowadzonych w dniach 5-12 października 2016 r.

Powrót