Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Projekt "Praca szansą na samodzielność" - konkurs ofert

12-07-2019

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Praca szansą na samodzielność” przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powrót