Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

"Praca szansą na samodzielność" - rozstrzygnięcie konkursu ofert

19-08-2019

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu Zarząd Powiatu w Lublinie dokonał wyboru oferty i udzielił dotacji na realizację zadania publicznego tj. przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Praca szansą na samodzielność" przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacji Fuga Mundi.

Powrót