Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2015 r. o zamiarze wszczęcia postępowania

06-02-2015

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Starosta Lubelski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawka Druga, gmina Zakrzew, oznaczonej jako działka nr 194 (obr. 13 Tarnawka Druga, ark. 1), w celu dokonania czynności związanych z remontem urządzeń elektroenergetycznych - napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15kV, obejmujących przebudowę linii napowietrznej z wymianą słupów na wirowe i wymianą przewodów na 3XAFL6-70mm2.

Powrót