Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r. nr IGM.6821.74.2018.MR

16-11-2018

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r. nr IGM.6821.74.2018.MR o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 6 – Pliszczyn, gm. Wólka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 159

Powrót