Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r. nr IGM.6821.72.2018.MR

16-11-2018

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r. nr IGM.6821.72.2018.MR o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 15 - Bystrzyca, gm. Wólka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 331/1

Powrót