Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie nr IGM.6821.39.2018.MP1 z dn. 7 września 2018 r.

10-09-2018

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 551, położona w obrębie Bełżyce-Zastawie w gminie Bełżyce

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania z dn. 07.09.2018
Powrót